Kiểm tra HTTP/2

Lưu ý: HTTP/2 chỉ hoạt động với giao thức HTTPS (Website có cài đặt SSL)

HOSTVN Scripts - Quản lý, tối ưu VPS hoàn toàn miễn phí
Website-Optimized