SEO Onsite Check List

 • Tối ưu hóa URL
 • Sử dụng tên miền có chứa từ khóa
 • Cấu trúc URL của trang web càng đơn giản càng tốt
 • Chỉ sử dụng chữ thường cho URL
 • Sử dụng Canonical URL
 • Không sử dụng Canonical URL khi redirect link
 • Sử dụng chuyển hướng 301 khi thay đổi URL hoặc tên miền
 • Sử dụng noindex một cách thận trọng
 • Tối ưu hóa Page Speed
 • Giữ tốc độ tải trang web của bạn dưới 3 giây trên tất cả các thiết bị
 • Nén hình ảnh trên trang web của bạn
 • Nén JavaScript trên trang web của bạn
 • Nén CSS trên trang web của bạn
 • Nén HTML để có tốc độ tải trang tốt hơn
 • Không tải video trực tiếp lên trang web. Hãy dùng liên kết từ Youtube
 • Sử dụng dịch vụ CDN để nâng cao tốc độ trang web
 • Sử dụng Cloud hosting để có tốc độ và bảo mật tốt hơn
 • Tối ưu hóa Nội dung Blog/Page
 • Thêm từ khóa mục tiêu vào tiêu đề bài viết/trang blog của bạn
 • Thêm từ khóa mục tiêu của bạn vào đầu tiêu đề.
 • Thêm từ khóa mục tiêu trong thẻ H1
 • Sử dụng từ khóa mục tiêu trong thẻ Heading
 • Mô tả nên nằm trong khoảng 50–160 ký tự
 • Thêm từ khóa mục tiêu vào mô tả
 • Viết nôị dung có giá trị với người đọc
 • Đặt các từ khóa mục tiêu ctrong phần nội dung của bài viết hoặc nội dung trang
 • Mật độ từ khóa trong mỗi bài viết hoặc nội dung trang phải thấp hơn ba phần trăm
 • Chia nội dung của bạn thành các phần với các thẻ heading
 • Thêm từ khóa của bạn vào đoạn đầu tiên và đoạn cuối cùng của bài viết hoặc nội dung trang
 • Tối ưu hóa khả năng đọc của bài viết. Nội dung phải dễ đọc, dễ hiểu và ít sử dụng thuật ngữ chuyên ngành.
 • Kiểm tra và cập nhật nội dung của bạn thường xuyên
 • Thêm ngày và giờ xuất bản vào bài viết của bạn để cho người dùng biết thời điểm nội dung của bạn được tạo
 • Tối ưu hóa Hình ảnh
 • Nén hình ảnh của bạn để có tốc độ tải trang web tốt hơn. Hình ảnh có độ phân giải cao và kích thước lớn sẽ làm chậm thời gian tải trang của bạn
 • Responsive images bằng cách sử dụng thuộc tính srcset=" "
 • Thay đổi kích thước hình ảnh của bạn để cải thiện thời gian tải của trang web
 • Đặt tên cho hình ảnh của bạn bằng từ khóa mục tiêu để có thứ hạng tốt hơn trong kết quả tìm kiếm hình ảnh
 • Thêm từ khóa mục tiêu của bạn vào tiêu đề hình ảnh
 • Chỉ sử dụng chú thích hình ảnh khi thật cần thiết
 • Sử dụng thuộc tính alt, title để tối ưu SEO
 • Thêm dữ liệu có cấu trúc cho hình ảnh của bạn. Xem thêm
 • Thêm thẻ Open Graph và Twitter Card cho hình ảnh của bạn
 • Thêm Sitemap cho hình ảnh để đảm bảo Google sẽ lập chỉ mục tất cả các hình ảnh trên trang web của bạn. Xem thêm
 • Nếu cần, hãy lưu trữ hình ảnh của bạn bằng dịch vụ lưu trữ hình ảnh miễn phí/trả phí để cải thiện tốc độ tải trang web của bạn
 • Tăng cường bảo mật trang web
 • Sử dụng SSL cho website của bạn
 • Chuyển hướng Http:// sang Https://
 • Thêm thuộc tính rel="noopener" hoặc rel="noreferrer" cho các liên kết mở trong tab mới
 • Kiểm tra thư viện JavaScript không an toàn với Google Lighthouse
 • Tối ưu hóa liên kết nội bộ
 • Sử dụng cấu trúc trang Silos để liên kết nội bộ. Đặt các liên kết quan trọng trong nội dung chính của trang
 • Xây dựng cấu trúc trang web vững chắc bằng cách liên kết các trang mẹ với các trang con và ngược lại.
 • Thêm các liên kết nội bộ có liên quan ở đầu trang web của bạn
 • Đặt các liên kết nội bộ quan trọng trong phần nội dung chính của trang
 • Đừng nhét liên kết từ khóa vào phần footer
 • Sử dụng anchor text cho các liên kết nội bộ của bạn.
 • Tránh sử dụng cùng một văn bản liên kết cho các trang có nội dung khác nhau
 • Thêm từ khóa mục tiêu vào anchor text, nếu thích hợp
 • Thường xuyên kiểm tra liên kết nội bộ của bạn để đảm bảo không có liên kết bị hỏng
 • Đảm bảo có nhiều liên kết nội bộ trong trang web bạn muốn xếp hạng cao (Hoặc trang đang xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm)
 • Chỉ xây dựng liên kết đến các trang quan trọng
 • Thêm rel="nofollow" vào các liên kết nội bộ không quan trọng (Các trang bạn không muốn xếp hạng)
 • Tổng số liên kết trong một trang web phải nhỏ hơn 100 (Bao gồm tất cả các liên kết nội bộ và bên ngoài)
 • Chỉ xây dựng liên kết giữa các trang có mật độ nội dung cao. Tránh liên kết đến các trang có nội dung không quan trọng
 • Sử dụng liên kết HTML thay vì liên kết dựa trên Javascript trên các trang ưu tiên cao của bạn.
HOSTVN Scripts - Quản lý, tối ưu VPS hoàn toàn miễn phí