Tối ưu hình ảnh

  • Chỉ được phép upload 20 ảnh / lần
  • Dung lượng ảnh tối đa là 5MB
  • Định dạng ảnh được phép sử dụng: jpeg, png, jpg

Dịch vụ Email Business